subject
B. Daerah, 13.11.2019 21:10

Buat kalimat bahasa sunda dari kata : jojodog, dalang, pane, tolombong, incu , hui , rieut , cekengge , celem , sered

ansver
Jawaban: 2

Pertanyaan lain: B. Daerah

question
B. Daerah, 23.11.2018 14:38
Ukara-ukara ing ngisor iki ukara krama lugu dadikna krama alus 1.adhik nedha bubur lan ibu nedha sekul jagung2.mangga tedhanipun dipuntedha sareng-sareng3.bapak sampun wangsul saking kantor4.kula dipunsukani buku tulis setunggal 5.kula dipunsukani buku tulis setunggal lusin kaliyan pak mamat6.eyang putri nembe kemawon tilem wonten kamaripun7.sampeyan punapa siyos mlampah - mlampah dhateng alun alun
Jawaban: 1
question
B. Daerah, 22.08.2019 03:20
Conto ukara drengki , yang bisa jawab sekarang tolong ya soalanya di kumpulin bsk
Jawaban: 1
question
B. Daerah, 22.08.2019 03:00
Pek ayeuna lemeskeun kalimah ieu di handal! 1.hey,ieu teh bener imahna kang dani? 2.enya.ieu nyarita jeung saha? 3.urang,didin.ari kang dani aya? 4.ieu.akang dani.aya perlu naon,din? 5.kang,ceuk bapa,isukan akang kudu balik ka lembur. 6.aya naon kudu ngadadak balik? 7.teuing,atuh. orang ge teu apal.ngan sigana mah penting. 8.ari ema jeung bapa calageur,din? 9.cageur.bapa mah rada puyeng,duka salesma meureun.kitu we nya,kang! 10.enya,bejakeun ka ema jeung bapa,akang rek balikkk
Jawaban: 1
question
B. Daerah, 15.10.2014 01:52
Naon bedana kawih sabilulungan jeung kawih mojang priangan
Jawaban: 1
Anda tahu jawaban yang benar?
Buat kalimat bahasa sunda dari kata : jojodog, dalang, pane, tolombong, incu , hui , rieut , cekeng...
Lebih banyak pertanyaan
question
Biologi, 24.03.2020 11:46
question
PPKn, 24.03.2020 11:46
question
Matematika, 24.03.2020 11:46
question
Matematika, 24.03.2020 11:46
question
Matematika, 24.03.2020 11:46
Pertanyaan di situs web: 16329559